Bli medlem

Swisha minst 150 kr till 1234196176 eller betala in på bankgironr: 5159-9603.
Registrera dig sedan här för att få våra medlemsbrev.
Ungdomar under 18 år betalar 80 kr i medlemsavgift.
Barn 0-15 år betalar 0 kr.