HBTQ inom idrotten

HBTQ inom idrotten

Öckerö Pride tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Öckerö kommun Kultur och Fritid välkomnar er förening till ett samtal om HBTQ inom idrotten. Samtalet, som inleds med en föreläsning, arrangeras med syftet att belysa hur normer och värderingar formar gemenskaper vilka riskerar att utestänga många – framför allt unga – människor.

Föreläsningen riktar sig till ledare, styrelsemedlemmar och i mån av plats även föräldrar. Föreläsningen är gratis och först till kvarn gäller.

Datum:            15 oktober

Plats:                Brattebergskolans bamba

Tid:                    15.00-17.00

Anmäl dig senast 5 oktober här. Frågor: ockeropride@gmail.com.

Om Öckerö Pride Öckerö Pride är en ideell förening som startades sensommaren 2016. Syftet är att bidra till attitydsförändringar, att alla ska känna sig välkomna i Öckerö kommun, att alla är lika värda. Målet är att årligen arrangera olika utbildningsinsatser med fokus på HBTQ-frågor och att arrangera Öckerö Pride och kulturkalas.

Vår vision var att göra nedslag i skola, kyrka och idrott med olika utbildningsinsatser för att öka kunskapen och förståelsen för HBTQ personer och deras situation i allmänhet och i vår kommun i synnerhet.

Välkomna önskar Öckerö Pride med SISU Idrottsutbildarna och Öckerö kommun Kultur och Fritid