Medlemsutbildning: Grundläggande HBTQ-utbildning

Varmt välkommen till Öckerö Prides medlemsutbildning!
Samtliga medlemmar är välkomna att delta utan kostnad, i mån av plats får du även ta med dig en vän/kollega/familjemedlem.

Grundläggande HBTQ-utbildning:
En grundläggande hbtq-utbildning som innehåller såväl fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl internt som
externt. Hur ser det ut i världen? Hur ser det ut här i Göteborg? Vad har vi för skyldigheter och vad kan vi göra för att exkludera hbtq-personer mindre? Det finns enkla metoder att ta
med sig och utbildningen belyser verktygen för ett systematiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i hbtq-frågor.

Utbildningen innehåller följande delar:
 Kort utblick i världen
 Hur ser det ut i Sverige?
 Lagstiftning
 Sexuell läggning och könsidentitet
 HBTQ och andra begrepp
 Heteronormen och CIS-normen – Normkritik
 Öppenhet & mångfald – den egna arbetsplatsen
 Bemötande – den egna arbetsplatsen
 Öppen frågestund och reflektioner

Dag: 8 november
Tid: 18-21
Plats: Hotell Trubaduren
Anmäl dig här