Om Öckerö Pride

Föreningen Öckerö Pride är en ideell och partipolitisk obunden förening som sätter HBTQ-frågorna i fokus inom Öckerö kommun.
Syftet är att bidra till attitydförändringar att alla ska känna sig välkomna i Öckerö kommun, att alla är lika värda. Målet är att årligen arrangera olika utbildningsinsatser med fokus på HBTQ-frågor primärt för skola, idrott och kyrka samt att arrangera Öckerö Pride- och kulturkalas.
Öckerö Pride- och Kulturkalas arrangeras för andra gången 26 maj 2018 i Öckerö kommun, Hönö Klåva.
Under året planeras även utbildningsdagar inom HBTQ-frågor för och med skola, idrott och kyrkan.
Var med oss och kämpa för en jämlik och inkluderande värld, fri från fördomar och diskriminering!